Wednesday, July 26, 2017

Tholen شهرکوچیک Jachthaven امشب در

اینجا منو خیلی یاد 
Elberg
میاندازه کنار آب بودن هاش...رستوران های اطرافش..قایق هاش...البته شهر

خیلی قشنگ تر از اینجاست و این شهر که امروزاومدیم توش دیگه خیلی فقیره و معلومه اگه این آب نبود شاید ملت از گشنگی می میرد چون چیز زیادی جزماهی گیری و کشتیرانی و مسافرهای که قایق های شخصی دارن و میان اینجا و یا حتی از رستوران های این ور تابستون ها استفاده میکنن و خوب همین ها موجب میشه که کمی بتونن پول دربیارن.. 
اما ملت و همون مسافرهای قایق های شخصی همه دماغ بالا بودن خوب ملت پولداری اند و خیلی خودشون رو قبول دارن...البته چند تا کمپر هم مثل ما بودن اما زیاد نبودن..خلاصه که این دماغ بالایی رو خیلی میشد حس کرد حتی تو رسپشن که من برای وای فای سوال میکردم می دیدم ... دیگه کمی رفتم خودم گشتم ..پارتنرم هم چند باری با سگش هی رفت و اینور و اونور رو گشتن با هم...بعد که برگشتم به پارتنرم گفتم چند تا رستوران دیگه هم هست اما وقتی با هم رفتیم اون سمت با وجود اینکه چهارشنبه بود همه جا بسته بود...من چندین بار عکس گرفتم از اطراف که حالا بعدا عکس ها رو اینور لود میکنم.. واسه شام آخر رفتیم همون رستورانی که خیلی هم شلوغ بود اونجا خوردیم با بستنی ها بعد هم رفتیم سمت کمپر و اونجا استراحت کردیم تا واسه فردا که بزنیم بریم سمت بلژیک ...

No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...