Tuesday, June 27, 2017

اینا رو هم توی اطاق سابق علی خونه ماما اینا انداختم چون وقتی این آیفون لعنتی که ناهید به من داده بود توش کلی عکس و نوشته واینا داشتم و ویدئوهای تولد ماما  و بقیه همه پاک شد..من هم از این عکس ها با دوربینم انداختم..میدونم کیفیت خوبی ندارن اما بهتر از هیچی هستش..

No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...