Wednesday, January 04, 2017

at Gouda...Klein Amerika camper place..این شهر خیلی قشنگه و بزرگه..این دفعه اولمه که اینجا اومدم پارتنرم هم قبلا اینجا نیومده بود....بگذریم جای پارک برای ماشین و یا کمپر هم داشت برای شبی هشت یورو که وقتی رسیدیم سریع پرداختش کردیم بعد دیگه جابجا شدیم اسم جای کمپرمون اینه 
Klein Amerika
راستش خیلی  دوست دارم برم کلی این اطراف روبگردم اما واسه امروز بسه و میخوام زیاد کاری نکنم پارتنرم هنوز مریضحاله من هم حالم خوش نیست اما دارم سر میکنم ببینم چی میشه ..گلوم  خیلی خشک میشه ودرد میکنه و بدترین چیز واسه کسی که سرماخوردی داره همین این گلو درد لعنتی و نتونستن خواب راحته که من ندارم بخاطر وضعیتم..پارسال ما هیچ کدوم مریض نشدیم اما امسال این موقع ازسال خیلی حال خوشی نداریم تنها کاری که کردیم این بود که من پول برداشتم و رفتم سمت این اغذیه فروشی و شاووراما خریدم دو تا ..اون تو یه مشت پسر جوون های عرب وترک که اینور بزرگ شدن کار میکردن....اینو ازقیافه ولهجه وطرز حرف زدنهاشون بخوبی میشد فهمید....برگشتی باز دوباره طبق معمول دژاوو داشتم برگشتنی از نزدیک یه ساختمون که بهش  
Chocolade Fabriek

میگن یکهوباز تموم موهای بدنم سیخ شد چون دو شب قبل از اینکه بیاییم اینور توی خوابم داخل همین ساختمون بودم قشنگ توش روداشتم میگشتم حتی این لاین قرمزهاش روهم یادمه..حالا بعدا بیشتر راجع به این جا مینویسم همون موقع ازش عکس انداختم که با تلفنم تاریک هم بود خیلی خوب نیفتاد اما فرداش ازش چند تا عکس انداختم میزارم اینجا....

No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...