Thursday, November 17, 2016

من یکی از ماهی قرمزهام خیلی وقت پیش مرد اما این بزرگه رو هنوز داریم که میشه گفت تقریبا سه سالی میشه زنده ست ..من هیچوقت اینهمه مدت ماهی قرمز نداشتم یعنی همیشه زود میمردن امروزپارتنرم رفت این آکواریوم کوچولویه رو با یه ماهی دیگه خرید آورد جاش همین جایی هست که مارمون موجو رو میزاشتیم ...بالای آکواریوم چراغ هم داره هم سفید هم آبی ..اما پمپش کمی صدا میده که بعدا میبره عوضش میکنه چون هنوزقبض  رسید رو داره
 ..

No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...