Thursday, February 26, 2015

با ساناز واسه شنبه هماهنگ میخواستیم بکنیم بریم بیرون اما امروز که من سخت مشغول درست کردن سینامون روول خامم بودم سالاد شامم رو هم درست کرده بودم ساناز یهو زنگ زد که خاله حاضر شد بریم بیرون سریع حاضر شدم اومد دنبالم به پارتنرم هم زنگ زدم که شام بیرونیم و زدیم بیرون سمت ارنهم یه فروشگاه لباس بود که اصلش انگلیسیه و آرزون کلی شلوار جین خریدم با برس مو و النگو خیلی گشتیم کفش هم خریدم طرف های هفت شب زدیم که واسه شام بریم سمت راوسام که دیدیمش شه روون داره می بنده حال مون گرفته شد دیگه گشنه مون شده بود رفتیم فه اند د اب میوه هاش رو خوردیم هوا هم که مزخرف اما خوش گذشت دوست و همکار ساناز هم اومده بود با ما مثل ونسا می مونه دختر خوبیه ...حالا قرار شد واسه یه بار دیگه بریم راوسام واسه غذا با هم ...برگشتنی زیر بارون برف پاک کن ساناز کار نمیکرد ماشینش رو گذاشتیم سمت خونه مادر سارا دوست ساناز بعد با ماشین سارا منو رسوندن خونه که ده شب به بعد بود و پارتنرم خوابیده بود چون فرداش باید میرفت سر کار شب خوبی داشتم اونم بعد از مدت ها... دلم تنوع میخواد اما زیاد ندارم ... روتین بودن اذیتم میکنه اما سرم با کارام گرمه خیلی زیاد... بخصوص ورزش هام چه بدنم چه صورتم و غذاهای خامم... از همه اونهایی که درست میکنم تو اینستاگرامم میزارم.

Wednesday, February 25, 2015

امروز من زدم بیرون کمی خرید و گشتن بعد رفتیم یه دست دومیه که من دنبال گلدون واسه کاشتن میگشتم چند تا گرفتم و بعد برگشتیم خونه کلی خرید کردم ازشون النگو هم خریدم بعد از سرکار زنگ زدن بیا کار خیلی خوشحال شدم میلاد منو رسوند خونه اما باز تو ماشین میلاد که بودم گفتن نه نمیخواد بیایی باهات تماس میگیریم ... حالم گرفته شد بگذریم ... بعدا تماس میگیرن

Saturday, February 21, 2015

این هفته که امروز آخرین روزش هست پارتنرم سرمای سختی خورده بود و همه هفته خونه بود و سرکار نرفت کار خاصی نکردیم همه اش خونه بودیم و درس خوندم و خوردیم و خونه نشستیم.

Friday, February 20, 2015


الان بجای ۲۵۰ تا اسکوات سیصد تا زدم ...
 Yey... Just finishes 300 squat
اخ جون عید نوروز نزدیکه..من مث بچه هام هنوز عید رو دوس دارم و از اومدنش به ذوق میام..خیلی ساله از ایران دورم اما هر سال نوروز رو گرفتم هر جا ی دنیا هم که باشم فرقی نمیکنه نوروز رو دارم...
4 weeks to persian new year .... Yey

Monday, February 16, 2015

این ویکند که گذشت شنبه اش ولنتاینز دی بود واسه همین پارتنرم ساتلایت جدید خرید که خیلی باحاله و کلی فیلمهای خوب بدون اگهی میشه پشت سر هم دید الان چهار تا ساتلایت داریم که ایران و اروپا و بقیه جاها رو میتونیم ببینیم خیلی از کانالهای ایرانی که نمیشد تو ساتلایت قبلیه دید با این میشه دید که باحاله ... ...بگذریم یارو اسمش یاروون بود اومد وصلش کرد و بعد که رفت رفتیم خرید چون یکشنبه ها تعطیله ... خرید کردیم گلم خریدیم اومدیم خونه..... واسه عصر سالاد درست کردم کلی موز هم خریده بودم که یکشنبه ای درستش کردم و امروز صبحی برشون گردوندم تا حاضر بشه.شیرینی ولنتاین خوب در نیومد و موادش رو ریختم تو نون موزی که هدر نره

Thursday, February 12, 2015

این هفته زیاد کار نکردم باید بهم زنگ بزنن و اگه نزدن کاری نیست و پولی هم در کار نیست اما این هفته مارکت رفتم واسه خریدم فورچوناتو هم کتاب رانندگیش رو میخواست که بهش دادم چون اونجا دیدمش و قرار داشتیم ...جمعه ای خونه رو تمیز میکنم به خودم میرسم میرم شهر حسابی میگردم چون میخوام شیرینی خام واسه ولنتاین درست کنم


Look @ what I just find in AH local... Pretty impressive ha.. With different taste ... Yum...  liked them... something different...
Sunday, February 08, 2015

So busy this weekend making all raw cheese and raw pizza base and Bread


Saturday, February 07, 2015Raw mango tart from Rawsome... Love my desert   i bought it from rawsome resturant in  Arnhem ... Lekker


اینو از رستوران خامگیاهی خریدمش وقتی کار میکنم دیگه حال درست کردم ندارم و حاضری میخرم
کریم تو سریال فاطما اره... برو زیر دوش منم از تلویزیون نگا کنم تبدیل به مانستر بشم

Friday, February 06, 2015

 این هفته فقط یک روز تعطیلی داشتم و چهار روز کار کردم ... دوشنبه سه شنبه چهارشنبه و جمعه ... ناهید واسه سه شنبه رفت مارکت و خریدامو کرد اومدم خونه دیدم دم در گذاشته و قبلش بهم گفته بود واسه همین خوردنی داشتم در ضمن  پارتنرم هم مرتب بعد کار میومد دنبالم و منو میرسوند خونه ... خسته ام اما پول دارم واسه همین خوشحالم پنج شنبه صبحی پاشدم دیدم چه برفی اومده اما پاشدم رفتم ارنهم دونه خام یا کیک خام واسه دسر بخرم یا بقیه چیزها رو ... حسابی هم گشتم و خرج کردم نون های رستورانه مالی نبود خودم همین هفته درست میکنم نون موزی هم میخوام ... چون کارم بدنیه باید خوب بخورم
Lekker lunch pauze...

من از همون دیشب تصمیم گرفته بودم کمپر رو تمیز کنم که این دوباره تخمی نشه سر این قضیه ..دیگه تا طرفهای یازده صبح خوابیدم بعد پاشدم دستشویی ک...