Wednesday, January 21, 2015My raw kale chips .. Lekker


اینا که ی ل ند که با آب لیمو تازه و کنجد میکس کردم تو دی هایدرتر خیلی خوشمزه شده.....


No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...