Tuesday, January 20, 2015

دارم فکر میکنم اگه همه مردم دنیا خامگیاه خوار بشن سر یه سری بیزینس ها چی میاد و چقدر کساد میشه کارشون ... دیگه نه قهوه خونه ای یا چای خونه ای هست .. نه قصابی و لبنیاتی ... نه نونوایی و همه رستوران ها خامگیاه خوار هستند و غذاهای خام تهیه میکنند و خیلی سبک کارهاشون عوض میشه ...دیگه نه مشروب فروشی یا باری هست ... کسی دیگه سیگار دود نمیکنه ... واقعا جالب میشه ... من فکر نکنم اون روز رو ببینم که همه نوع بشر به این فضیلت فکری برسن... شاید این خیلی طول بکشه اما با تمام وجودت و از صمیم قلبم اینو برای همه آرزو دارم

No comments:

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...