Tuesday, July 31, 2012

Monday, July 30, 2012

وای کباب بلدرچین زعفرونی دیشب شام چه حالی داد ... یااااااااااااااااااااااام ....
بلدرچین رو از هریس فارم خریدم ...گوشتش خیلی گرمه...کبابش معرکه ست..وقتی تو زعفرون و آبلیمو و پیاز رنده شده یه شب بخوابونی... یاام میشه...یادتون  باشه که آبلیموش رو زیاد نزنی که یه هو دیدی خیلی کباب ترش شد ..راستی میدونید تخم مرغهای استرالیا همشه پوستشون قهوه ای روشنه مگه نه ؟؟ باورتون میشه من واسه اولین بار بعد از سال ۹۸ اینجا تخم مرغ پوست سفید دیدم ؟ یه شونه هم خریدم

Monday, July 23, 2012

cant wait for "Up All Night " .. at 7 tonight ... its kinda funny show ... love it
jon ,,, my friend Vanessa is commin from Melbourne to see me soon ... yey ,, cant wait
jon ,,, my friend Vanessa is commin from Melbourne to see me soon ... yey ,, cant wait

Sunday, July 22, 2012

Friday, July 20, 2012

On my Facebook page with my Aussie mates:
Isabelle Hermo to zohreh Ghadery
Kaitlyin Johndon missed you
and me too, i didnt delete your comment, my phone did
coffee soon xx
Me: Ah ok.. No prob babe... I though you didn't like the comment... That's all.. Xox
Isabelle Hermo: joh bayley
Me: Hahaha.. It's so perfect after 5 hours... Did he come tithe ceremony??
 


آفا یعنی از وقتی که فک کردیم هوا گرمه و این دستکش چرمی ها رو از کیفمون پرت کردیم رو مبل ها ... دوباره چه سرد شده .... سرکار گذاشته ما رو این هوا .... تو نمیری با وعده شکلات بیدار کردم خودمو و کشیدم بیرون از رختخواب ... مثل این وعده وعید ها به بچه میدی بیدارش کنی کله سحر ... خلاصه که خیلی زور داره صبح زود بیدار شدن این روزا .. کی تابستون میاد ...
مثل مهدکودک که مانند بقیه شروع می کنی
مثل مدرسه که هفت سالت که شد باید بروی!
مثل دیپلم که باید بگیری
...
مثل دوست که باید داشته باشی (در حد اعتدال دو تا کفایت می کند)
مثل دانشگاه که باید قبول شوی
مثل لباس پوشیدن که باید انتظار شان و عرف را برآوری
مثل سر کار رفتن که باید یک کار خوب پیدا کنی
مثل گوش دادن و برآوردن بی نهایت خورده فرمایش دیگر
یک روز هم انتظار دارند شوهر کنی!--------------------------------------------------------------------------------

ازدواج می کنیم محض شوهر کردن، محض انجام وظیفه ای که مدت ها پیش طی نامه ای نانوشته و ثبت نشده بر دوشمان است که تو گویی اگر در این ماراتون جا بمانی یا انجام وظیفه نکنی انگار کن شده ای تنبل کلاس! و تو چه میدانی تنبل کلاس چیست؟ تبل کلاس همانا موجودی است که همواره تو را از هر گونه شباهت به آن بر حذر می دارند
 
 

Thursday, July 19, 2012

Tuesday, July 17, 2012

پدر مهربانم
چهار سال است بوسیدن روی تو...آرزوی محالم شده!!!
miss u dad .. miss u
The  movie .. that's my boy' from adam sandler was so funny ... hahaha
I went and see it at Geoge St..Townhall .. well The  .."happy Madison company for producing movies belong to Adam Sandler... The Jewish bastard is rich & he produced all disown movies... I am not big of him but he has a few good movies like " click"... This one has lots of toilet humor... Funny ... Though ..

Monday, July 16, 2012

Wednesday, July 11, 2012

seriously Sydney ... THe shire ".. another stupid reality show .. thats just we need ..really ... really ... Ive done with all Tv's junk ... just with it .. thats all ..

Sunday, July 08, 2012

Watched.. Ice Age 4 & men in black 3 in 3D this evening...
اول صبحی چه مه غلیظی ... کاش میشد بیشتر توی تخت گرم خوابید ... چقدر کار دارم ..

Saturday, July 07, 2012

زن به آرومی خودشو به تختخواب نزدیک میکنه و توش میخزه ... دستهای سردش رو حلقه میکنه بدور تن گرم مرد .. مرد خواب آلود با برخورد دستهای سرد زن .. از سرما بخودش میلرزه .. از خواب بیرون میاد و زیر لب میگه: برق از کونم بلند شد ... کجا بودی که اینهمه دستات سرده ... !!!؟ فاک ...!!! ... زن میگه : بیرون ... اما تو عوضش داغ داغی .. بخاری من ... و به آرومی پشت گردن مرد رو که داغه داغه مرتب میبوسه ... مرد با شنیدن جواب زن .. دستهای زن رو محکمتر بغل میگیره ... تا زودتر گرمش کنه ... هر دو بخواب میرن .. دیگه مهم نیست بیرون چقدر سرده ... توی تخت .. گرمای لذتبخشیه که هر دو رو آروم کرده و بخواب برده

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...