Friday, December 31, 2010

Sydney New Year's fireworks ...


وقتی رفتم سمت دارلینگ هاربر ... دنبال جایی که قرار بود برم سوار بشم میگشتم .. پرسون پرسون ... رسیدم بهش و از یکی دو نفر که تو اون گرما واستاده بودن ... گفتن همینجاست ... اصلا هم متوجه نشدم که بابا اینا صف واستادن واسه این قضیه .. همینجوری بی توجه رفتیم وسط صفشون .. بقولی ایرانی بازی درآوردم .. ملت هم صداشون درنیومد .. با وجود اینکه ساعت از ۶ بعد از ظهر می گذشت .. هوا هنوز خیلی داغ بود و آفتاب تندی هم داشت .. بسکه واستادیم نزدیک بود سردرد بگیریم ... بعد هم که سوار شدیم ... دیدم نه ... این همچین کوچیک هم نیست .. خوب خیالم راحت شد ... از همون شروع بخور بخور و لمبوندن آغاز شد .. اولش با همون خوراکیهای فینگر فود شروع شد ... با انواع مشروب ... همه چی قبلا با پول تیکتی که داده بودیم ... حساب شده بود .. پس لازم نبود هیچ چی اونجا بخریم .. من زیاد نمی خواستم مست کنم ... می خواستم همه چی اون شب قشنگ یادم باشه و ازش به معنای واقعی لذت ببرم که همین هم شد ...سر اون صف کذایی ... جلوی من یه کاپل آلمانی بود ... پشت سریم .. یه سری انگلیسی بودن که واسه هالیدی اومده بودن و از سرما و برف اونجا فرار کرده بودن و براشون جالب بود که امسال نیویرشون ... تنشون ازسرما نمی لرزه .. داخل کروز هم با خیلی ها صحبت و چاق سلامتی کردم ... یکی بود مال نروژ .. در مجموع خیلی قاطی بود .. هم استرالیایی توشون بود .. هم خارجی هایی دیگه .. سه طبقه بود ... طبقه اولش که همه ملت می رقصیدن ... وسطیه آرومتر بود و ملت هم مشروبشون رو می خوردن یا شام سرو می کردن ... طبقه بالایی هم که همه بیرون رو نگاه می کردن .... وقتی ساعت یک صبح دیگه زدیم بیرون ازش ... و رفتیم .. متوجه شدم که ساعت ۲ صبح .. یعنی یه ساعت بعدش تا هشت صبح دوباره یه سری مسافر دارن و همین برنامه ها هست واسه شون .. البته دیگه آتیش بازی دیگه بعد از ۱۲ شب که تموم میشه نیست ....

آتیش بازی هم که دیگه جای خودش رو داشت .. معمولا تو سیدنی ۲ بار آتیش بازی میشه .. یکی اوایل ساعت ۹ شب نیو یر ایو .. یکی هم ۱۲ شب ... فک کنم هر دوشون هر کدوم ده دقیقه ادامه داره ... ناکس ها عجب پولی درمیارن اینطور موقع ها تو سیدنی ... با تمام این حرفها همه چی خیلی خوب بود ... به تمام پولی که بابتش دادم ... می ارزید ... جای همه تون خالی
بفرما شامپاین

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...