Thursday, November 29, 2007

kool ....

okey .. today my kinda xmass shopping finished.. puh ... I am relived now... all I need to do is to get some for nahid's birth day as well and I am done ..
thats kool ...

... سوتی های من

خوب باز هم یه بار دیگه این دوست عزیز ما سپنتا مارو به این بازی دعوت کرد .. قبلش بگم من معمولا بندرت سوتی دادم اونم قدیم تر ها.. چون همیشه سعی میکردم که خیلی مواظب باشم که بقولی سه نشه.. شاید واسه همین سوتی های من تو زندگیم زیاد نبوده .. اما یه کی دو تاش آلان یادمه که واستون میگم ... همه میدونیم که تو ایران همه بعد دیپلم حسابی تلاش میکنند که حتما کنکور رو قبول بشن..من اون موقع هنوز دبیرستان میرفتم .. اما خواهر من که از من دو سه سالی بزرگتر بود خیلی خرخونی میکرد که برهواسه دانشگاه .. اولش که شرکت کرد اون رشته ای که میخواست قبول نشد واسه همین میخواست سال بعدش شرکت کنه و دوباره بره دنبالش .. سال بعدش هم از قراری قبول نشدمن هم که تو مدرسه مون کلی قبلش پزش رو داده بودم کهقبول شده.. از قضا اون ناکس ها هم روزنامه رو برداشه بودن آورده بودن سر کلاس .. ازمن اسم کوچیکش رو پرسیدن که ببینند اسمش تو لیست قبولی ها هست یا نه؟فامیلیش هم که مثل من بود.. بعد حالا همه داشتن نگاه میکردن .. بعدش گفتن .. خوب اینجا که نیست .. منم که حسابی خیط شده بودم از رو نرفتم و گفتم : خوب اسمش تو روزنامه ما هست .. هه هه هه .. یکی دیگه این بودما همون زمانهای جنگ مزخرف ایران و عراق که تو ایران بودیم .. علیرغم مشکلات تخمی که بود خوب زندگی عادی میگذشت من یادم میاد که مامان یه شب مثل خیلی دفعه های قبلی مرغ سوخاری مشدی گذاشته بود .. زد و وضعیت قرمز شد و واسه یاد آوری واسه اونایی که نمی دونند وضعیتقرمزی چی هست .. اینه که حمله این عربای عراقی خرومزاده شروع شد .. ما هم که میگفتیم اگه قراره بمیریم بزار اول این مرغه رو بخوریم بعد .. همیشه وقتی آژیر میکشیدن ... پشت سرش برق میرفت .. ما هم که دوست داشتیم تا سریع برق اومدن منتظر بشیم که تو روشنایی مرغه رو بخوریم .. من اون موقع بشقاب ناهید خواهرم رو نشونه میگرفتم ..برق که میرفت دست میگردم بی سرو صدا چند تا تیکه باحال و بدوناستخوون از مرغاش رو میزدم و سریع تو تاریکی میخوردمش .. بیچاره تا برق میومد میدید که تو بشقابش چند تا فقط استخوون مرغ یا یه تیکه رونش مونده ... خوب کلی هم شاکی می شد .. هه هه هه هنوز ازدواج هم نکرده بود .. بگذزیم همون موقع که دید بشقابش خالیه شروع به اعتراض کرد .. مامانم هم گفت: خودت رو لوس نکن حالا تو تاریکی خوردیش بیشتر هم میخوای.. بیچاره خواهرم شده بود حکایت چوب دو سر طلا .. این جریان چند باری ادامه پیدا کرد.. یه بار دیگه که من یواشکی دست بردم تو تاریکی تو بشقابش بعد چند وقت قایم زد پشت دستم و بلند گفت : دزد رو گرفتم .. من میگم مرغام رو میخورن باورتون نمی شه
.. آخ که چه روزایی بود
..

Thursday, November 22, 2007

birth day girl ...

Oh yeh.. Today I am birth day girl...some how I get excited about aging... I mean I see so many different reactions from the people in this matter.
Most of the people don’t like aging. well… all I know they have their own reason but seriously we cant stop it. for me age is just a number . the good things about aging is lets say I feel so damn confident. love and enjoy life more than ever.. if some one asks me these days “do you think you can control an aeroplane ..? my reply would be .. Just show me how and I will do it.. the point I am trying to make it here is like nothing can scares or worries me these days and it’s the magic of aging.. we didn’t feel like this in our twenties .. or in our teens.. although I was a damn rebel that time as well.
Its like a wine .. the older it gets the better it gets too.. it gets more pure. Yeh.. I am really loving it and I am so damn confident and feel so secure
I remember in my teens I was so realistic as well ..for teenagers like us in Iran ..the time of damn 8 years stupid Iran /Iraq the war we forced to grow up quickly ..we needed to face the realities of life ..the bombing .. in that time I lost my ever and only fist love I had in that war and ..i already knew like most of the others I have to deal with losing love ones…and in this life is nothing for ever. took me 5 years to get over him… took me 5 damn years to learn to love life again.. comparing our life back home with lets say most of the teenagers / boys or girls and young adults who lives in western country ..lets say for example in Australia or else.. and what was their dilemma ..early unwanted pregnancy after heavy drinking the night before or some night stands and then forget to take morning after pills the day after … ? or just want to have good times.. we wanted to have good times too but there were so many things to face without even want to ..yes we have to deal with those things all the times ..Yes there were plenty of differences between our life and back home those days...
But I learned the fact there were plenty of teenagers in here who didn’t have much emotional support from their family or parents as well. I was lucky enough to not having those problems back home when I was living with them...well most of our problems was social/political issues wars, being forced to follow the specific way of religion (Islam of course) and etc.… may be that’s why I hate politics and for me its so stinks… all my life I have to face this shit back home no matter what.. Its there and you get involved even if you don’t want too... since you live there you have to deal with it some how.
Yeh..and as I said those things made up grow up so quick…has to rebel with all the stupid laws ..their laws. I always laugh into face of stupidity and ridicule the ridiculous and I learned to follow my own moral and live with it and boy that was so damn hard.. it was daily battle and I believe it is the same now like back then.
Here I am sitting and sipping my morning tea ..Checking my emails which offers me (how to enlarge my penis) apparently they thing this is a male name ..hahha ..
or offering to use some Viagra pills to have better sex with hot chicks…well I think that’s for the same reason… or even getting some naughty email from some Yankee chick from USA who offers me to start some relationship ..well apparently she though I am a male too .. hahahaha

I wonder how the hell they can’t figure out the male name from the female name in Farsi… don’t they even bother..?
Hahaha

Any how…back to the aging subject ..all I can say is I celebrate it and I am happy inside.. I don’t get insecure or sad. it doesn’t depress me like most of the people…as I said before I might have my mid-life crises in my 90… … kool ha ..

Tuesday, November 13, 2007

.... درخت خوشگل کریسمس

بهش میگم : آخ جون ..باز این درخت خوشگله کریسمس رو گذاشتن تو کوین ویکتوریا بیلدینگ
بهم میگه: دوستش داری ؟
میگم : آره ..خیلی خوشگله
..همه شهر الان خوشگله .. میدونی همه جا رو تزیین کردن..مثل اینکه نوامبر و هم مثل کریسمس و سال نو دارن جشن میگیرن
بهم میگه: آره خوب همه باید تولد تو رو جشن بگیرند.
.. کمی میخندم و میگم: دارم به این فکر میکنم بعد که کریسمس و نیو یر تموم شد این درخته رو کجا می برند؟
بهم میگه: خوب لابد نابودش میکنند
فکر می کنم : آخی ...و میگم : آهان
بهم میگه: یا شاید هم یه جایی نگرش میدارندب
هش میگم : آخه این به این بزرگی رو کجا نگر میدارند
..اصلا کجا جا میشه این ؟
بهم میگه: خوب این چندین تیکه است ..به این بزرگی که نمی زارن اونجا بمونه
..قطعاتش رو جدا می کنند که راحت تر بشه نگرش داشت
بهم میگه : حالا امسال چی کار میکنی؟ پارتی یا جایی نمی ری؟
بهش می گم : هنوز نمیدونم ..چه زود دوباره تولدم شد .. بسکه ما اینجا سرمون گرمه .. اینگاری همین دیروز بود رفتنم اپرا هاوس واسه شب تولدم ... من هر سالی که برنامه نمی زارم
اتفاقا اون سال ار همه بیشتر با میده که جای خاصی بریم .. اینم از هموناست

Tuesday, November 06, 2007

melbourne cup day ...

میگم ها این هوای متغیر و مزخرف سیدنی هم بدجوری ترکمون زد به ملبورن کاپ دی امروز ملت
...
مگه نه ؟

happy birth day babe ...

'happy birth day my sweet hard to get '... wow... we been together for a while .. dont you think ... ? we talked about so many things since then and still say what ever we want to say... some might not like it .. well some how we managed to kick some butts too .. and its ok to that too ... lol ...
we all know and agree to the freedom of thinking and have an opinion ... yes .. I know some might not agree but who cares... as long as we have some thing to discuss we will and can share our toughts to others as well.
From you my dear I have a chance to gain more confident and learn about my own thougths.. how angry I was and its been a long jouerny we start to have with each other from the beginning ... I really ador to talk to you in here and I was lucky enough to make some real good friends too .. which is great things in life ... we will talk about all the things which matters for us and for the rest of the wrold dear ... and although some times I happen to be so busy I always make some time to you to come here and share my thoughs with you and the rest of the readers.
keep the good job sweety ...

muwah muwah

Monday, November 05, 2007

funny monday ...

I went to watch the show "Naked samoans go home " .. I like the show "brotown" .. thats kinda newslander version of shouth park which most of the times I watched on SBS channel on mondays. these guys came from the same people who have the brotown show .. and talk insted of the characters...any way It was so damn cold in sydney but I really didnt care much I went and I really loughted out loud .. it was fantastic.. for who live in here in sydney these guyz would be here for a week or two ... so if you think you can make it..just go for it... its really worth it.

این هفته هم جای خاصی نرفتیم من به کلاس هام زبانم ادامه میدم ..دوشنبه صبح رفتم خونه این زنه رو تمیز کنم که سمت زلهم بود قبلش چند تا عکس از ا...