Saturday, June 30, 2007

تاکهای عاشق

این روز ها خیلی دلم میخواست که یه کتاب فارسی بخونم..کتابی که تازه تمومش کردم رمان" تاکهای عاشق" از" نوشین شاهرخی" بود.داستان در مورد جامعه سنتی ایران در شهر" شهربند" و انسانهایی مثل پرستو ..نیلوفر..سودابه مجید شهاب و جمشید میباشد. داستان واقعی است .بیاد ندارم داستانی به این صادقی و صراحت به فارسی خوانده باشم. "تاکهای عاشق" از روابط انسانها برایما ن میگوید جامعه سنتی پیش از انقلاب و بعد.. از حقایق تلخ ....از جنگ از بیگانگی ما با خویشتنمان...از جامعه ای حرف میزند که سنت های دست و پا گیر همیشه و همیشه فردیت های انسان رو زیر پا له میکند و به جای آنان تصمیم میگیرد..از درد زن بودن..از زور گویی گردن کلفتی و قلدریهای مردانه ..از درد ایرانی بودن..از مشکلات نپذیرفتن مزخرفات اجتماعی که روزانه با اون درگیر میشوند. این کتاب به حدی جذاب بود که من در عرض یه ساعت تمومش کردم.. داستانی غمگین ..اما پر از حقیقت ..از تابو ها.... از هراس همجنس باز بودن و بازگو نکردنشان ...از فضای خشک مذهبی ها ..از نقابی که همه به صورتشان کشیدن تا حقیقت واقعی خویشتن را به کسی نشان ندهند.....از پیشداوریهای رنج آور
ازکشتار سالهای 67 درزندان های ایران..
از اوین..
از عشق..از مادر شدن..از تنهایی متفاوت بودن با دیگران
از قوانین داخل ایران..از زندگی و دست و پنجه نرم کردن با غربت و زندگی خارج از ایران..از ایرانیان دور از وطن..همه همه
از بیگانگی با خود خویشتن..از درد غربت و بی وطنی را حتی توی ایران حس کردن..از تنهایی های انسانها
..و چه زیبا و واقعی تمام تصاویر را در ذهن خواننده بوجود میاورد
خوندن این کتاب رو به همه عزیزانم پیشنهاد میکنم..وبدنبال داستانهای دیگری از این نویسنده خواهم بود..
مرسی نوشین عزیز با این قلم زیبات
...
ای ول
گوش کردن به سی دی دایدو و بلند خوندن
بعدش یه حالی میده
I will do down with this ship...
never put my hands on.. and surender
there will be no white flag above when im down
Im in love
and
..alwyas
wil
be
....
.......

No comments:

وقتی لازم باشه بقیه موهای پشت سرم رو البته سفیدهاشو رنگ کنم به ماما میگم اینکار رو بکنه منم برای موهای ماما رو رنگ میکنم خلاصه که اینطوری می...